Miljonsatsning på att göra Vättlefjäll mer attraktivt

Lyssna

Bättre motionsspår, bryggor och nytt vindskydd. Det är några av de nyheter som är på gång i naturområdet Vättlefjäll. Vättlefjäll ska bli mer känt och lättillgängligt för alla, både närboende och turister.

Naturen är av stor betydelse för hälsa och välbefinnande. 8 av 10 invånare i Sverige anser att det är nödvändigt för livskvaliteten att komma ut i skog och mark. Enligt en undersökning som Göteborgs universitet genomfört värderar göteborgarna grönområden med hög biologisk mångfald och naturlighet högst. Grönområdena är generellt mest uppskattade av kvinnor och äldre invånare.

- När vi bygger allt mer nya bostäder är det nödvändigt att värna om de naturområden som finns i och kring staden. Göteborg ska vara en grön stad med lättillgängliga, attraktiva naturområden med stor biologisk artrikedom, säger Ulf Kamne, miljökommunalråd i Göteborg.

Forskning visar att vistelser i naturen har positiv betydelse för såväl den fysiska som psykiska hälsan. Den fysiska aktivitetsnivån ökar, kroppen återhämtar sig och stressnivån sjunker. Dessutom ger naturen skydd under värmeböljor, något som är extra viktigt för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. Parker och naturområden kan även främja möten mellan människor. Hos barn som vistas mycket i grönområden förbättras koncentrationsförmågan, de rör på sig mer och är friskare.

- Därför vill vi göra naturen mer lättillgänglig och intressant för alla, säger Ulf Kamne.

Vättlefjälls naturreservat är ett av de största naturområdena i Göteborg. Här finns en rik variation av mossar, ljunghedar, löv- och barrskog. Vandringslederna Bohusleden och Vättlefjällsleden går genom friluftsområdet. De många sjöarna inbjuder till paddling och fiske. Området är skyddat sedan 2001, utökades 2012 och ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

För att höja kvalitén på området satsas två miljoner kronor under 2018 på att göra Vättlefjäll mer känt och mer attraktivt. Det elbelysta motionsspåret ska förbättras för ökad tillgänglighet. En ny mötesplats med bland annat grill och stenbänkar och ett vindskydd vid Kroksjön ska anläggas. Det pågår också arbete för att få en flytbrygga till Stora Björsjön för att lättare ta sig i och ur kanoter. Nytt informationsmaterial om Vättlefjäll är på gång och det kommer att anordnas en särskild ”Vättlefjällsdag” tillsammans med andra intressenter för att få fler att hitta ut.

- Alla ska ha möjlighet till en kul och spännande semesterupplevelse, oavsett storleken på plånbok. -Vättlefjäll är ett fantastiskt naturområde. Det går lätt att nå med kollektivtrafik och det är självklart gratis att besöka området. Vi hoppas att fler ska hitta dit, säger Ulf Kamne.

Med områden som Vättlefjäll har Göteborg har stora möjligheter att utveckla ekoturism. Närheten till den omgivande naturen kan användas för att utveckla koncept kring olika naturupplevelser och cykelturism. Vi vill locka fler att turista nära och i samklang med naturen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: