Miljöpartiet i Göteborg går till val på att minska klimathotet

Lyssna

Larm efter larm om klimatförändringarna gör det till valets viktigaste fråga. Det anser Miljöpartiet som går till val på att minska klimathotet och satsa på att driva på för att få en mer hållbar industri, energi och byggsektor.

Två av tre svenskar är mycket oroade över klimat och miljö, enligt årets SOM-undersökning. Fler än som oroas för terrorism.

- Folk är oroliga. Och det med rätta. Temperaturökningen är redan här. Sedan 1970 har jordens temperatur ökat med en grad. Det låter inte mycket men är en kvarts istid fast åt fel håll. Klimathotet är det största hotet vår planet står inför just nu. Därför måste vi minska våra utsläpp och ta vårt ansvar för planeten, säger Ulf Kamne (MP), miljökommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen.

Det är inte bara vanliga människor som är oroliga. Världens forskare har också slagit larm. Närmare bestämt 15000 forskare från 184 länder har skrivit på en varning till mänskligheten, där de uttrycker oro över katastrofala miljöförändringar på grund av fossila bränslen, avskogning och köttproduktionen.

Därför föreslår Miljöpartiet klimatsatsningar för 92,5 miljoner kronor för att bland annat uppnå målen om att bekämpa klimatförändringarna. Alla nämnder och bolag ska göra en klimatbudget.

- Flera kommunala förvaltningar och bolag har inte koll på sin egen klimatpåverkan, en del måste börja där för att kunna se hur de ska kunna minska sina utsläpp. Andra måste hitta fler sätt att förändra. Alla måste börja agera. Klimatet kan inte vänta, säger Ulf Kamne.

Näringslivet ska stöttas för att ställa om sina verksamheter till att bli mer klimatsmarta. Dessutom kommer Miljöpartiet driva på för högre klimatkrav på byggandet inom Göteborgs stad, på inköp av material och att byta ut bränslen inom stadens fordonspark och arbetsmaskiner.

- Göteborgs stad är en stor inköpare, därför kan vi påverka hela branscher om vi ställer tuffa krav. Vi har möjlighet att göra det, då ska vi också göra det, säger Ulf Kamne.

Miljöpartiet vill att det ska planteras fler träd i staden för att möta värmeböljor eftersom det blir svalare där träd växer. För att skydda äldreboenden och förskolor ska skuggande träd planteras där i första hand.

Översvämningsrisken måste hanteras mer ansvarsfullt, anser Miljöpartiet, som riskerar öka i klimatförändringarnas spår.

- Vi har påbörjat ett arbete för att skydda Göteborg, men vi är långt ifrån hemma, säger han.

Längs älven och bland annat i Påvelund, Kungsladugård, Linnégatan, Centralen, Kville och Gamlestaden finns områden som riskerar hamna upp till 1 meter under ytan vid kraftiga skyfall.

- Det går inte blunda längre. Längs Linnégatan skulle vattnet få sådan fart på väg ner mot Järntorget att den skulle slå omkull människor. Även trafiken till och från Sahlgrenska skulle riskera att lamslås av vattensamlingar. Det skulle kunna innebära risk för människors liv, säger Ulf Kamne.

I värsta tänkbara scenario står Göteborg inför ett framtida hav som är 1 meter högre och 20 procent mer nederbörd. Det kräver kostsamma investeringar och i dagsläget har flera förstudier inför byggandet av olika portar, vallar eller murar genomförts. Miljöpartiet vill även att dessa förberedelser ska öka.

 

FAKTA

Miljöpartiets stora satsningar på klimatet – 92,5 miljoner kronor:

 • Alla nämnder och bolag ska göra en klimatbudget
 • Nattåg och tågcharter till Göteborg
 • Stötta näringslivet att ställa om sina verksamheter till att bli mer klimatsmart
 • Hantera översvämningarna i klimatförändringarnas spår
 • Ställa klimatkrav på byggen och alla material i upphandlingar
 • Högre miljö- och klimatkrav vid inköp och upphandling
 • Högre miljökrav vid byggnation
 • Energieffektivisering av kommunala fastigheter
 • Bygga ett fossilfritt kvarter som spetsprojekt inom fossilfritt byggande
 • Utbildning för världens godaste mat som också är näringsrik, närlagad och klimatsmart
 • Fler träd i staden för att möta värmeböljor

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: