Miljöpartiet vill få bort parkeringarna på Kungsgatan

Lyssna

Miljöpartiet vill få bort parkeringar och göra om Kungsgatan till ett strosande promenadstråk kantad av grönska. En grönare gångfartsgata med lägre hastighet och mindre parkering är lösningarna. Det kan bidra till att skapa ett trevligare stråk från Järntorget till innerstan. Det kan göra att fler människor väljer att promenera till jobbet eller skolan. - Att göra om staden så att fler kan strosa runt är bra både för miljön, folkhälsan och tilliten i staden, säger Ulf Kamne (MP), kommunalråd.

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern tid och ska växa med 150 000 nya invånare fram till år 2035. Det gör att Göteborg kommer att byggas med mer tätbebyggda områden så att fler har nära till kollektivtrafik och bättre cykelbanor och gångstråk. Kungsgatan är en naturlig väg för att ta sig till fots mellan Järntorget och innerstan.

- Puckeln på Kungsgatan är idag en ganska tråkig miljö där det bitvis är trångt för fotgängare. Genom att göra om till gångfartsgata med lägre hastighet och mer grönska kan vi skapa ett trevligare stadsrum som får fler att vilja promenera, säger Ulf Kamne, MP, kommunalråd med ansvar för stadsutveckling.

Göteborg stad håller nu på att ta fram ett särskilt program för fotgängare för att ge fotgängare en mer framträdande roll i planeringen av staden. Programmet är nu ute på remiss och planeras att antas under hösten. Här finns bland annat mål om att fler ska ha en positiv upplevelse av att promenera i staden. Det bidrar till att öka andelen fotgängare. Fotgängarna befolkar platserna mellan husen och ger staden liv. Att ersätta andra transportmedel med gång bidrar också till bättre luftkvalitet och minskad klimatpåverkan. Det finns också en stark koppling mellan att gå mycket i vardagen och ökad livslängd. Redan 30 minuters promenad om dagen ger positiva effekter för att undvika bland annat hjärt- kärlsjukdomar och benskörhet.

- Om vi lyckas få fler att börja promenera kommer fler få bättre hälsa. Det är helt enkelt en win-win-lösning med fler gående.

Forskning visar att hastigheten för andra trafikslag är av stor betydelse för hur människor upplever att det är att gå. I vissa stråk är det därför nödvändigt att separera bilar, cyklister och gående för att få till bra flöden. På andra ställen som Kungsgatan är gaturummet begränsat. Då behöver de olika trafikslagen samsas om utrymmet.

- Vi vill få till en positiv samexistens där hastigheten anpassas efter dem som går. Då utnyttjar vi även stadsrummet bättre och harmöjlighet att få in mer grönska. Det leder även till mindre utsläpp av luftföroreningar, säger Ulf Kamne.

Magasinsgatan och Haga är exempel på andra fungerande gångfartsgator. Miljöpartiet vill nu gå vidare med Kungsgatan och därefter även fler gator i olika delar av staden.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: