Miljöpartiet vill stötta näringslivet att motverka klimathotet

Miljöpartiet växlar upp arbetet mot klimathotet, satsar miljonbelopp på att utveckla näringslivets klimatarbete och ställer nya tuffa krav på företag som vill sälja till miljardinköparen Göteborgs stad. Staden ska driva på så att både privata och kommunala bolag ska bli fossilfria.

- Näringslivet måste ta större ansvar för klimatet. Och vi inom kommunen måste hjälpa till att göra det möjligt, säger Ulf Kamne (MP), kommunalråd med ansvar för miljö och stadsutveckling.

Miljöpartiet vill att det privata näringslivet i Göteborg ska minska sin klimatpåverkan med minst 10 000 ton koldioxid per år. Göteborgs stad ska hjälpa till, därför satsar Miljöpartiet på ett arbete där kommun och näringsliv tillsammans påbörjar omställningen mot klimathotet. 5 miljoner kronor vill Miljöpartiet satsa på samverkan mellan kommun och näringsliv.

- Näringslivet har möjlighet att göra mycket mer. Miljöförvaltningens rapport ”Fossilfritt Göteborg – vad krävs” visar att det finns stor potential i att samverka mer, säger Ulf Kamne.

Det privata näringslivet behöver hjälp med att förstå varifrån deras utsläpp kommer och stöd i hur de kan minskas, till exempel behöver företagen stöd i hur de kan ställa krav vid inköp. Kommunen kan bidra genom att ta fram fakta.

Miljöpartiet vill även satsa 5 miljoner kronor på Johanneberg Science park, eftersom de driver världsledande projekt som bland annat Fossilfria energidistrikt, FED. Det är ett innovativt projekt som visar hur man kan minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter. Kunskap som hela staden kan ha användning av vid framtida byggen. Johanneberg Science Park håller ihop arbetet med att utveckla en unik lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla tillsammans med nio starka partners från akademin och näringslivet. De kommer också leda arbetet med att sprida den stora kompetens om fjärrvärme som finns i Göteborg.

- Fjärrvärmen i Göteborgs stad har länge legat i framkant, den kompetensen efterfrågas internationellt. Med de här satsningarna kan den här spetskompetensen spridas till andra länder, så att ännu fler kan ställa om till mer energismarta system. Det gynnar också utvecklingen i Göteborg, säger Ulf Kamne.

För att kommunen ska klara av att minska sin klimatpåverkan måste klimatkraven på kommunens inköp höjas, vilket i sin tur påverkar näringslivet. De företag som vill sälja något till kommunen måste få högt ställda krav.

- Vi måste ställa höga krav på oss själva som kommun. Vi kan inte köpa in vad som helst. Göteborgs stad köper in för mångmiljardbelopp, vi vet påverkar marknaden när vi ställer krav. Det gäller allt från mobiltelefoner till byggnadsmaterial. Allt måste vara förnybart med låg klimatpåverkan i alla steg. Vi har redan kommit långt med pilotprojektet fossilfri förskola, säger Ulf Kamne.

Miljöpartiet vill att kommunen ska kräva fossilfria drivmedel i stadens upphandlingar av transporter. Det går att enkelt räkna fram den fossila delen av drivmedlet. Klimatkrav ska även ställas på entreprenadmaskiner och lastbilstransporter på stadens byggen av hus och vägar. Kommunen behöver förnya arbetsmaskiner och fordonspark och byta bränsle så att utsläppen minskas. Samma krav vill Miljöpartiet ställa på kommunägda hamnbolag och deras underleverantörer, så att alla byter till förnybart bränsle i sina arbetsmaskiner.

                                                                                                    

FAKTA

 

Såhär vill MP ge näringslivet hjälp att bli mer klimatsmarta

  • 5 miljoner kronor till klimatsamverkan Göteborgs stad/näringsliv  
  • 5 miljoner kronor till Johanneberg science park
  • 2 miljoner kronor för att inleda arbetet med att byta ut produkter med fossilt innehåll till produkter med förnybart innehåll.

 

Dessa krav vill MP ställa på företag som säljer till kommunen:

  • Klimatkrav på fossilfria drivmedel i stadens upphandlingar av transporttjänster.
  • Klimatkrav på material i alla upphandlingar av entreprenader
  • Klimatkrav på entreprenadmaskiner och lastbilstransporter vid bygg och anläggningsentreprenader
  • Krav på att byta bränslet i kommunens arbetsmaskiner och förnya fordonsparken så att utsläppen minskas.
  • Krav på att byta bränslet i kommunägda hamnbolag så att utsläppen minskas.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: