Modellen som vände ett utsatt område till ett föredöme

Segregationen måste motverkas på många sätt. Gårdstensmodellen kan vara en av lösningarna. Därför bör modellen spridas över hela staden, anser Miljöpartiet, som har förslag på hur det ska gå till.

Göteborg har mycket att lära av Gårdsten. Genom att använda den så kallade Gårdstensmodellen i fler miljonprogramsområden runt om i Göteborg kan man nå stora resultat, få mer attraktiva förorter och motverka segregationen.

Gårdsten är ett av Göteborgs mest spännande områden, trots att det tillhör ett av Sveriges särskilt utsatta områden, enligt polisen. Från att ha varit ett dystert, nedslitet och otryggt område med tusen tomma lägenheter på 90-talet har bostadsområdet i nordöstra Göteborg blommat upp. Genom ett långsiktigt arbete som bygger på ett inkluderande tänk för att förebygga brott och skapa trygghet har man lyckats vända den negativa utvecklingen.

Idag är stadsdelen vital och attraktiv, mycket tack vara de olika parterna i lokalsamhället. Nu står lägenheterna inte tomma, istället är det kö till bostäderna. Kriminaliteten är fortfarande ett problem, men har haft en stadigt minskande trend de senaste åren. Brottsligheten är nu mindre än hälften av Göteborg som helhet. Arbetslösheten minskar. Antalet arbetssökande var 14 procent 2016 jämfört med 15,7 procent året innan.

- Det är oerhört inspirerande att se hur man med förhållandevis enkla medel har kunnat nå sådan här fantastiska resultat, säger Karin Pleijel (MP), kommunalråd.

För att få till stånd en förändring har både kommunen, det lokala näringslivet och det kommunala Gårdstensbostäder fyllt en viktig funktion. En av nycklarna har varit fler jobb som skapats i närområdet för de boende, bland annat av det lokala bostadsbolaget Gårdstensbostäder som anställt trygghetsvärdar och bostadsvärdar. Dessutom har de boende fått sitta i styrelsen för Gårdstensbostäder. Många idéer som kommit från de boende har kunnat få gehör.

-  Det har gjort att de boende fått ett mer personligt engagemang i området och gett känslan av att det är ”våra bänkar” som står där, då är det lättare att vilja ta hand om och skydda området, säger Karin Pleijel.

Gårdstensbostäder har varit drivande i utvecklingen och har starkt bidragit till att miljön har förbättrats, kriminaliteten minskat och att många vill bo kvar i Gårdsten. Många av dem som gärna vill bo i Gårdsten kommer dessutom från helt andra stadsdelar.

Även andra butiker och företag har etablerat sig i Gårdsten de senaste åren. En stor livsmedelsbutik öppnade i Gårdstens centrum för fyra år sedan och har varit mycket viktig för att skapa ett attraktivt Gårdsten. Ett av de senaste tillskotten är bokaffären Shabeele Bookshop.

- Det gläder mig oerhört, för det innebär att det blir lätt att skaffa barnböcker på olika språk, vilket är så viktigt för språkinlärningen som gör att man klarar skolan bättre, säger hon.

Även kommunen är aktiv i området. Nyligen invigdes en mötesplats i Gårdsten där de boende får hjälp med bland annat träning och hälsofrågor. Man erbjuder öppen förskola, cykling, yoga, målning, frukost på lätt svenska. Även andra fritidsaktiviteter har arrangerats för unga i Gårdsten i samarbete med föreningar som exempelvis GAIS och GKSS.

- Många butiker och aktiviteter gör att det blir ett trivsamt, levande och attraktivt bostadsområde som kan locka fler att bosätta sig där.

Det går alltså vända utvecklingen i ett utsatt område. Det finns även andra framgångsexempel som stadens ledning tagit intryck av.

- Utvecklingen i Gårdsten påminner mycket om det jag fick se i den belgiska staden Mechelen, som jag besökte för att de lyckats bryta en negativ spiral. Tack vare ett mångårigt och målmedvetet arbete har man lyckats öka integrationen och minska segregationen. Det har lett till att man till exempel inte har problem med religiös extremism, till skillnad från många andra belgiska städer.

Framgångsfaktorerna för både Gårdsten och Mechelen handlar om ett långsiktigt arbete, istället för kortsiktiga projekt. Man har en stark tilltro till det mellanmänskliga mötet, det som sker i ögonhöjd. En annan framgångsfaktor är ett samarbete med krafter som gynnar demokratiska idéer och att det råder ordning och reda i områdena. I Gårdsten har man länge haft en Trygghetsgrupp. Gruppen är aktiv varje dag och rör sig i området, eskorterar boende hem, de handhar akuta lägenhetsrelaterade problem, gör inventeringar av belysning och åtgärdar platser som känns otrygga. Även nattvandringar har anordnats i Gårdsten, vilket har varit en nyckel i trygghetsskapandet.

För att lyckas sprida Gårdstensmodellen i hela staden kommer Miljöpartiet att driva på alla kommunala bostadsbolag att inspireras av Gårdstensmodellen.

- Det viktiga är att jobba långsiktigt med dialog med dem som bor där, säger Karin Pleijel.

En annan långsiktig åtgärd är att bygga ett mer levande stadsliv med fler butiker, restauranger och olika boendeformer, vilket kan göra fler förortsområden mer attraktiva för människor med olika plånböcker. Kommunen arbetar nu på att steg för steg bygga ihop fler förortsområden för att skapa bredare underlag för butiker och näringsliv.

Man har lockat nya aktörer och andra boendeformer. Riksbyggen, Robert Dicksons stiftelse och Egnahemsbolaget har byggt både villor och studentlägenheter, vilket skapar underlag för människor med olika bakgrunder och plånböcker. Det är kanske den viktigaste pusselbiten för att skapa ett integrerat samhälle, vid sidan av trygghetsskapande åtgärder.

- Men mer måste göras. Alla måste känna sig delaktiga. Om varje förskollärare, varje butiksinnehavare, varje byggare agerar tidigt på oroande tecken på kriminalitet och extremism, då bygger vi grunden för ett bättre samhälle, säger hon.

Karin Pleijel vurmar även för vikten av att bygga tillit mellan människor.

- Tillitens minsta byggsten är det mellanmänskliga mötet, den insikten gör att vi behöver spetsa till oss och bli riktigt bra på detta. Det kan innebära att vi behöver tänka om i vissa av våra verksamheter, säger Karin Pleijel.

 

FAKTA

Såhär kunde Gårdstensmodellen skapa en mer attraktiv förort

  • Mer jobb skapades för de boende i närområdet
  • Mer fritidsaktiviteter i samarbete med föreningar som exempelvis GKSS och GAIS
  • Mer trygghetsvärdar och bostadsvärdar som är aktiva i området och kan agera vid behov
  • Moderna boendelösningar och miljöteknik med solceller på taket och elbilspool, som lockat folk att komma till Gårdsten för att inspireras
  • Boende fick sitta i bostadsbolagets styrelse
  • Nära samarbete mellan kommunen, polisen och näringslivet
  • Framför allt ett helhetsgrepp på hela området, där alla aktörer agerar för samhällets bästa

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: