MP kräver modernisering för att bygga en bättre stad

Lyssna

Miljöpartiet vill modernisera förvaltningarna för att slippa stora förluster och onödiga förseningar i byggprojekten. Nu vill de andra partierna inte slå samman nämnder, istället vill de utreda mer vilket kommer att försena effektiviseringen.

Kommunens organisation är idag splittrad i flera olika förvaltningar som alla är inblandade i alla faser i stadsplaneringen och bostadsbyggandet. Det leder till en ineffektiv organisation. Idag har kommunstyrelsen beslutat att fortsätta på det ineffektiva spåret, genom att utreda ännu mer.  

- Göteborg behöver utveckla och skärpa arbetet inom stadsbyggnadsområdet. De som arbetar i Göteborgs stads förvaltningar och bolag gör fina insatser och ett gott jobb, men hindras av en ineffektiv organisation, säger Ulf Kamne (MP), kommunalråd med ansvar för stadsutveckling och vice ordförande i kommunstyrelsen.

Det går att effektivisera. Det har framgången med Bostad 2021 visat, där detaljplanerna kommer fram snabbare eftersom kontoren arbetar tätare och blivit bättre på att samarbeta även med byggaktörerna. Den förändringen behöver göras även på politisk nivå, anser Ulf Kamne.

Idag är det en hel rad nämnder som arbetar parallellt. Var och en kan fördröja eller helt blockera ett projekt genom beslut i nämnden.

- Det innebär en massa byråkrati helt i onödan, säger Ulf Kamne.

Förslaget är att effektivisera kommunens stadsutveckling, genom att ha färre förvaltningar inblandade i varje fas. Ett hårt arbete har genomförts för att förbättra samverkan mellan stadens olika förvaltningar, stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, trafikkontoret och park och naturförvaltningen. Det har lett till att staden idag jobbar bättre samman, men mycket återstår. Idag drar ofta planeringsfasen ut på tiden och trots det kvarstår knäckfrågor i genomförandet. Underlag till genomförande och inte minst ekonomiska beräkningar är bristfälliga vilket leder till kraftiga avvikelser från kalkyler. Därför anser Ulf Kamne att det är nödvändigt att få till en ny organisering av planering, genomförande och förvaltning med färre aktörer i varje skede.

- Nu missar vi chanser och är långsammare än vi kunnat vara. Förslag som är för dyra eller saknar rimliga förutsättningar att byggas kommer med alldeles för långt i planeringen. En del av dem byggs ändå med stora förluster, onödiga ingrepp i grönområden, krångliga kopplingar till kollektivtrafik eller helt enkelt missade chanser till bättre stad, säger Ulf Kamne och pekar på många exempel: Skeppsbron, Frihamnen, Östra Kålltorp, Kvibergs ängar, Gamla Ullevi och nu senast arenaförslaget, ett mångmiljardprojekt som inte har någon planering alls.

Den splittrade organisationen leder också till en stressande och ohållbar arbetssituation på förvaltningarna där mycket energi och glädje tappas i konflikter mellan nämnder med olika ambitioner och agendor. Det ger också sämre förutsättningar att möta invånares förslag och byggaktörers idéer.

- Här finns otroligt mycket att vinna på ökad tydlighet och förutsägbarhet, säger han.

Även externa aktörer trycker på för en effektivisering. Till exempel har Västsvenska Handelskammarens Fastighetsägarråd skrivit brev till kommunstyrelsen där de vill “att Göteborgs stad går vidare med att organisera de planerande och utförande nämnderna på byggsidan för att få en tydligare, mer överblickbar struktur och bättre intern samverkan”.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: