MP satsar på pilotskolor för att få bukt med psykiska ohälsan i skolan

Lyssna

Den psykiska ohälsan i skolan har inte tagits på tillräckligt stort allvar. Därför vill Miljöpartiet i Göteborg satsa 20 miljoner kronor på pilotskolor för att mota den psykiska ohälsan.

- Varje elev som är otrygg och mår dåligt har svårt att klara skolan. Det är en ohållbar utveckling. Därför måste skolan inte bara ta ansvar för kunskapsuppdraget, utan bli bättre på att se till hela elevens situation, säger Karin Pleijel (MP), skolkommunalråd.

Miljöpartiet kommer att göra den växande ohälsan bland barn och unga till en valfråga. Den psykiska ohälsan har ökat dramatiskt bland eleverna, inte minst hos flickor. Undersökningar av bland annat Folkhälsomyndigheten visar att psykiska besvär har mer än fördubblats bland 13-15-åringar de senaste tre decennierna. Andelen barn som uppger att de har återkommande symtom på stress och psykisk ohälsa, som sömnsvårigheter, nedstämdhet och magont har fördubblats de senaste tre decennierna. Förskrivning av psykofarmaka till unga ökar likaså.

- Mycket talar för att ökningen bland annat beror på ökad skolstress och social stress. Ett betygssystem som redan från sjätte klass straffar misslyckanden och sätter för stort fokus på mätbarhet och nationella prov en av orsakerna, säger Karin Pleijel.

Samhällets stress kryper ner i åldrarna.

- Den stora mängden intryck och användningen av sociala medier är svår att förhålla sig till för alla, inte minst unga och sårbara. Vårdnadshavare har förstås en viktig roll, men skolan behöver ta sitt ansvar också i dessa frågor, säger Karin Pleijel.

I Göteborg upplever ungefär var tredje elev att elevhälsoteamen inte frågar hur eleverna upplever sin skol och livssituation, enligt skolenkäten i Göteborgs stad hösten 2017. Och ungefär var femte elev upplever inte att de kan gå och prata med skolsköterskan eller kuratorn om vad de vill.

- Det är oacceptabelt. Jag har själv jobbat som lärare och vet hur det kan kännas att vara stressad över skolarbetet. Vi måste ta varje ung människa på allvar för att bättre förstå hur vi kan stötta, så att ingen tappar motivationen. Ingen ska känna sig utlämnad, säger Karin Pleijel.

Därför vill Miljöpartiet att skolornas arbete med elevhälsa ska stärkas. Skolorna behöver hitta fler sätt att förebygga ohälsa och göra något åt den press som idag finns på eleverna. Pengarna kan räcka till totalt 40 tjänster eller andra åtgärder som kan förebygga och motverka den psykiska ohälsan.

- Vi vet att skolorna skulle behöva anställa fler yrkesgrupper, som ser till det sociala och psykologiska behovet, säger Karin Pleijel.

Skolorna kan behöva strukturera arbetet så att de inte bara arbetar med individer utan också med grupper, menar Karin Pleijel. Och att elevhälsoteamen kan kopplas in direkt något hänt på skolan.

- Att jobba förebyggande kostar pengar, men det är lönsamt, säger Karin Pleijel.

Hälsoekonomiska beräkningar visar att om en femtedel av den ojämlika ohälsobördan i Sverige försvann skulle samhället spara 200 miljarder per år, enligt Jämlikhetsrapporten i Göteborgs stad.

- Att arbeta för jämlikhet är därför en investering både i människors liv och i Göteborg. Förutom att människor får ett bättre liv kostar det mindre för samhället att förebygga ojämlikhet, än att ta hand om konsekvenserna, säger Karin Pleijel.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: