Nordens största reningsverk, Ryaverket, får i uppdrag att rena läkemedelsrester

Lyssna

Gryaab, som ansvarar för Ryaverkets avloppsreningsverk, har fått i uppdrag att ta fram en tidplan och kostnad för att införa ett reningssteg för läkemedelsrester. Det beslutade kommunstyrelsen som sa ja till de rödgrönrosas förslag och därmed körde över Alliansen.

-Det är glädjande att vi lyckas få igenom förslaget och kan gå vidare så att detta kan förverkligas i Göteborg. Det säger Karin Pleijel som är kommunalråd för Miljöpartiet.

Ryaverkets avloppsreningsverk i Göteborg måste sluta att släppa ut läkemedelsrester rakt ut i havet. Rester av medicin skadar djur och fisk i havet och vi riskerar ökad antibiotikaresistens som är ett växande samhällsproblem.

-Vi vet att antibiotikaresistensen är ett stort framtida globalt hot. Därför måste vi ta vårt ansvar i Göteborg och rena våra utsläpp. Det säger Karin Pleijel.

Reningsverket behöver byggas ut med ny teknik eftersom läkemedel idag är svåra att bryta ner. Till exempel har fiskar bytt kön när de utsätts för rester av p-piller som kommit ut via avloppsreningsverk.
Göteborg ska vara en föregångare inom miljö- och klimatområdet och behöver därför förbättra reningen.

-Det här är en viktig framtidsfråga för folkhälsan och för närmiljön runt Ryaverket som gränsar till vår skärgård, säger Karin Pleijel.

Det slutliga beslutet tas i kommunfullmäktige 25 april.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: