Nu blir Amundön naturreservat

Lyssna

Stora Amundön och Billdals skärgård ska bli naturreservat. Snart är sista beslutet klubbat. - Vi vill att alla göteborgare ska ha nära till naturen och att värdefulla områden ska få skydd. Vi vill ha en levande stad där både människor och djur kan trivas, säger Ulf Kamne (MP), kommunalråd med ansvar för miljö och stadsutveckling.

På tisdag fattas beslutet av Byggnadsnämnden. Efter det har det natursköna området skydd. Att bevara naturen är en del i FN:s globala hållbarhetsmål att skydda de känsliga ekosystemen och bevara den biologiska mångfalden både på land och under ytan – grunden för naturens överlevnad.

- Det känns riktigt bra att nu ro detta i hamn. Det viktiga är att bevara naturen. När arter och ekosystem skadas måste vi ta krafttag och vända den negativa utvecklingen, säger Ulf Kamne.

Flera områden är skyddade sedan tidigare, till exempel Delsjöområdet, Vättlefjäll, Rya skog och Sillvik. I den nya stadsdelen Kvillebäcken finns naturen närvarande som ett grön-blått stråk. Målet är att man ska kunna ta sig längs hela Kvilledalen från Göta älv till Nordre älv.

- Vi människor är beroende av ett fungerande ekosystem som förser oss med mat, syre och rent vatten. Som till exempel ekarna i parken som renar luften, biet som pollinerar grödorna på åkern, den lilla masken som gör jorden bördig. Förlusten av biologisk mångfald påverkar oss alla. Därför måste vi skydda naturen, säger Ulf Kamne.

När ålgräsängarna försvinner blir det både kostsamt för samhället och dåligt för havsmiljön. Förlusterna i Bohuslän beräknas ha kostat Sverige minst fyra miljarder kronor i form av förlorade ekosystemtjänster, men det är lågt räknat. Det verkliga beloppet kan röra sig om 20 miljarder kronor.

- Därför är vi glada över att Billdals skärgård och Stora Amundön blir naturreservat. Här finns både värdefulla ålgräsängar och omtyckta bad- och promenadområden, säger Ulf Kamne.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: