Ökat inflytande på äldreboende sprids

Äldre samt vård och omsorgsnämnden har beslutat bifalla Miljöpartiets förslag om att sprida äldreboendet Gerdas gårds framgångsrika arbetssätt. Resultatet är gott och både boende och anställda mår bra med ett större inflytande för verksamheten i så kallad intreprenad.

På Gerdas Gård bestämmer personalen, utifrån de boendes behov och önskemål, vad de boende gör på dagarna, vilken mat som serveras och vilka möbler som köps in till äldreboendet. På Gerdas Gård är personalen med och bestämmer nästan allt. Personalen säger att tilliten mellan personal och chefer är en viktig grund för att det ska fungera.

– Vi bör lära av goda och framgångsrika exempel inom vår egen äldreomsorg. Vi vill se fler verksamheter som likt Gerdas Gård drivs som intrapenad. På Gerdas Gård är de boendes önskemål utgångspunkten, det är demokrati på riktigt. Det säger Helén Ohlsson, ledamot i Äldre samt vård och omsorgsnämnden för Miljöpartiet de gröna.

Verksamheten på äldreboendet Gerdas gård är mycket framgångsrik där både boende och anställda mår bra. Den drivs som intraprenad med målet att de boendes omvårdnad, så långt som möjligt, ska anpassas till deras behov, önskningar och förutsättningar, samt att stimulera till aktiviteter.

– Det har visat sig att den ökade självständigheten skapar goda förutsättningar att driva en verksamhet så både brukare och personal mår bra av. När man lyckas med att skapa trivsel och mindre stress ger det lägre sjukfrånvaro och bättre ekonomi. Vilket också leder till att man kan göra roliga aktiviteter och får mer nöjda medarbetare och boende. Det säger Ingrid Bergman, ersättare i Äldre samt vård och omsorgsnämnden för Miljöpartiet de gröna.

Antalet intraprenader har minskat de senaste åren. Lillhagsparken 9 fick godkännande att drivas som intraprenad år 2019, men återgick nyligen till ordinarie driftsform. Miljöpartiet bedömer att det finns goda förutsättningar för att kunna få fler enheter att drivas som intraprenad Förslaget från MP, V, S och Fi beslutades på Äldre samt vård och omsorgsnämnden 24:e maj.

Intraprenad innebär att verksamheten fått större befogenheter att styra över den egna verksamheten, samt ett större ansvar för resultatet av verksamheten.

Här finns förslaget. Att-sats 2 och 3 har beslutats

 

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Skåne, 14 februari 2024

MP-förslag: Ge gratis TBE-vaccin till barn i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter