Pengar i sjön att utreda muddring av Fiskebäcks hamn

Pengar i sjön att utreda muddring av Fiskebäcks hamn

Alliansen vill fortsätta utreda muddring av Fiskebäcks hamn, trots att en utredning visar på kostnader för flera hundra miljoner och stora hot mot miljön.
– Det är dyrt och oansvarigt att använda stadens pengar till något som både är dyrt och leder till kraftiga miljöproblem, säger Ulf Kamne (MP), kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen.


Den översiktliga utredning som gjorts visar på mycket höga kostnader på över 170 miljoner. Dessutom kommer det kosta betydligt mer att anlägga ny pir, landanläggningar och eventuellt ytterligare kostnader för att bredda farleden in mot hamnen. 

– Lägger man dessutom till kostnaden för förlusten av fungerade ekosystemtjänster i havet blir summan enorm, säger Ulf Kamne.

Kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) anser att det inte är ansvarsfullt.
– Det hade i praktiken blivit en väldigt dyr parkering för båtarna, säger hon. 

Strax utanför hamnen finns mycket värdefulla livsmiljöer: ålgräsängar. Ålgräsängarna kallas ofta för “havets barnkammare”. De är direkt avgörande för livet i havet och behövs för att motverka försurning och klimatpåverkan. Sedan 1980-talet har ålgräsets utbredning minskat dramatiskt med över 50 procent, längs Bohuskusten. Förlusten beror på olika mänskliga aktiviteter, där varje del kan tyckas liten men som sammantaget gjort att ålgräsmiljöerna nu är starkt hotade. 

– Det är direkt dumt att lägga miljontals kronor på något som vi vet kommer att skapa miljöproblem, säger Ulf Kamne. 

För flertalet båtar fungerar hamnen med dagens djup. Den genomförda utredningen visar att det i dagsläget handlar om nio mycket stora båtar som idag har Fiskebäck som hemmahamn men som inte kan ligga där mellan turerna. 

– Vi har svårt att se nyttan med en muddring som skulle väga upp den miljöpåverkan och de stora kostnader som den skulle innebära, säger Ulf Kamne. 

http://regeringsrapporten.havsmiljoinstitutet.se/?page_id=64 
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/atgarder-for-en-battre-vattenmiljo/Pages/algrasrestaurering.aspx

Relaterade nyheter

Örebro län, 4 oktober 2022

MP:s nya utbildningspolitiska talesperson vill att fler ska drömma om att bli lärare!

Uppsala län, 1 oktober 2022

Särskild mottagning ska ge äldre rätt vård

Örebro län, 30 september 2022

Camilla Hansén blir MP:s nya utbildningspolitiska talesperson

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter