Preems utökade tillstånd orimligt – måste överklagas

Preems utökade tillstånd orimligt – måste överklagas

Preems nya tillstånd för utökad produktion från 6 till 7,6 miljoner ton råvara vid raffinaderiet i Göteborg är oacceptabelt. Det går inte ihop med det extremt allvarliga klimatläget. Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ vill att Göteborgs Stad överklagar Mark- och miljödomstolens dom.


Mark- och miljödomstolen tillåter i sin deldom Preemraff Göteborg på Hisingen att fortsätta med sin fossila produktion samtidigt som man startar upp en ny HVO-anläggning. Det innebär att de totala utsläppen från raffinaderiet kommer att öka när anläggningen utöver dagens tillåtna 6 miljoner ton råolja utökas med 1,6 miljoner ton fossilfri råvara och då sammanlagt blir 7,6 miljoner ton per år fram till och med år 2036.

– Det är oacceptabelt utsläppen av koldioxid tillåts öka i den akuta klimatkrisen som vi befinner oss i. Domstolen måste skärpa kraven på Preem. Det här gör att Göteborg och Sverige får ännu svårare att nå klimatmålen, säger Karin Pleijel, kommunalråd för Miljöpartiet i Göteborg.

Omställningen behöver ske snabbt om vi ska kunna nå våra klimatmål i linje med Parisavtalet. Göteborgs stad har ett ambitiöst miljö- och klimatprogram med mål om klimatutsläpp nära noll till 2030. Målet inkluderar hela Göteborgs geografiska yta. Preems raffinaderi på Hisingen är redan idag en av de största utsläpparna av växthusgaser i Sverige. Därför föreslår nu partierna att kommunstyrelsen i Göteborg beslutar att överklaga domen.

– Det nya tillståndet kommer att motverka möjligheterna att uppnå våra klimatmål. Preems anläggning i Göteborg är redan idag en av de tio största enskilda utsläpparna i landet, säger Grith Fjeldmose, oppositionsråd för Vänsterpartiet i Göteborg.

De rödgrönrosa partierna anser att domstolen borde ha krävt en konkret plan för utfasning av de fossila råvarorna. Det är positivt med produktion av fossilfria bränslen och ett det finns ett slutdatum för tillståndet till 2036. Men det ligger för långt fram.

– Preems expansion i Lysekil stoppades tack vare ett stort tryck från många håll, inte minst klimatrörelsen. Nu måste vi hindra expansionen i Göteborg, säger Stina Svensson, gruppledare Feminstiskt initiativ.

 

Du kan läsa förslaget här.

Relaterade nyheter

Örebro län, 30 september 2022

Camilla Hansén blir MP:s nya utbildningspolitiska talesperson

Västra Götaland, 29 september 2022

MP, S och V vill bilda rödgrön ledning i regionen

Västerbotten, 28 september 2022

Idag öppnas riksdagen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter