Rödgrönrosa: Ingen fossil reklam i Göteborg!

Rödgrönrosa: Ingen fossil reklam i Göteborg!

Nyligen beslutade Amsterdam att säga nej till marknadsföring av klimatförstörande verksamheter. Nu vill de rödgrönrosa partierna i Göteborg att det inte ska vara tillåtet med reklam för företag inom kol-, olje- och gasutvinning samt flygresor på Göteborgs Stads reklamtavlor.


Beslutet i Amsterdam motiveras bland annat med kommuens tydliga ambitioner om att minska de fossila utsläppen för att nå målen i Parisavtalet. Även Göteborg har som mål att bli fossilfritt.

-Klimatkrisen är akut och kräver att vi agerar kraftfullt för att minska de fossila utsläppen. Därför måste vi också ta ansvar för de budskap som dagligen möter göteborgarna via reklamtavlor, säger Grith Fjeldmose, kommunalråd.

I förslaget till Miljö- och Klimatprogram i Göteborg lyfts städernas avgörande roll för att nå globala och nationella miljömålen och att Göteborg ska bli en de mest progressiva städerna för att möta miljö- och klimatproblemen.

– Det är helt vansinnigt att i reklam fortsätta locka göteborgarna till konsumtion som skadar framtiden för våra barn och barnbarn. Vi befinner oss i ett klimatnödläge och måste ta till alla åtgärder vi kan,
säger Karin Pleijel, kommunalråd.

Idag finns redan lagstiftning nationellt mot andra skadliga produkter, såsom tobak. Med tanke på de effekter som fossildrivna verksamheter orsakar, menar de rödgrönrosa att införa riktlinjer mot reklam för fossila utvinningsföretag och flygresor har ett opinionsbildande syfte för att på sikt kunna införa en liknande lagstiftning även nationellt.

– Ett flertal privatägda tidningar accepterar inte längre annonser från fossilföretag och det vore märkligt om Göteborgs Stad skulle fortsätta tjäna pengar på fossilreklam, säger Stina Svensson (Fi) gruppledare.

Hela förslaget till kommunfullmäktige

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter