Rödgrönrosa kräver omorganisation nu för effektivare stadsutveckling

De rödgrönrosa partierna föreslår att stadens nämnder inom stadsplaneringen ska organiseras om för att få en effektivare organisation. Det är en förändring som länge har efterfrågats, både av stadens förvaltningar och av näringslivet.

"Kanske får vi äntligen en stadsplanering värd namnet" Det säger Karin Pleijel, kommunalråd i opposition för Miljöpartiet i Göteborg.

Under många år har Göteborgs Stads organisation för stadsplanering kritiserats. Näringslivet har vädjat till staden att genomföra en omorganisation och stadens stadsarkitekt har liknat planerings-organisationen vid en höna utan huvud. Den bristande organisationen innebär en frustration inom stadens förvaltningar. Skolor, förskolor och annan kommunal verksamhet missas när det byggs bostäder, ekonomiska kalkyler har spruckit och projekt stoppas sent i processen.

– Det är uppenbart att dagens organisation är ohållbar. Den ena handen vet inte vad den andra gör och resultatet bli därefter, säger Karin Pleijel (MP), kommunalråd i opposition.

2017 gjordes en översyn av stadens facknämnder, som föreslog att de planerande nämnderna byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden, nämnden för park- och natur och lokalnämnden skulle upphöra och ersätts med fyra nya nämnder med tydligare avgränsning i sina uppdrag. 2017 var det dock bara Miljöpartiet som ville genomföra förändringarna, men den senaste tiden har flera partier börjat ändra åsikt. Alliansen, Socialdemokraterna och Demokraterna har uttalat sig positivt om att genomföra facknämndsöversynens förslag och Alliansen har i sin budget anslutit sig till Miljöpartiets krav att ompröva rollen för Älvstranden Utveckling AB. De rödgrönrosa uppfattar därför att det finns en majoritet för att sätta igång omorganisationen.

– Kanske får vi äntligen en stadsplanering värd namnet. Jag hoppas att tiden är mogen för att  samla en stor majoritet bakom förslaget att genomföra omorganisationen och påbörja ett förberedelsearbete, säger Karin Pleijel.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: