Såhär ska lärarnas administration minska

Såhär ska lärarnas administration minska

Såhär kan lärarnas administration minska. Det går, det visar en utredning av stadsledningskontoret i Göteborgs stad.
– Vi vet att lärarna har stor arbetsbelastning och vi måste hitta alla sätt för att de ska få en mer rimlig arbetsmiljö, säger Karin Pleijel (MP), skolkommunalråd.

Lärarbristen runt om i landet gör att det blir viktigare att renodla yrket till att göra rätt saker.

– Lärare ska göra det de är bäst på, att fokusera på undervisningen. Mycket arbete kan göras av andra yrkesgrupper, säger Karin Pleijel.

Det finns vissa enkla sätt att minska administrationen, men det kommer att krävas att fler yrkesgrupper anställs, som administratörer, lärarassistenter, skolvärdar och andra. Utredningen visar att lärares administration kan delas upp i tre olika nivåer; vad enbart lärare måste göra, vad de kan göra, och vad som inte måste göras av lärare.

– Det som lärare måste göra är till exempel att rätta prov som ger viktig information för att lärare ska kunna bedöma elevens kunskaper, säger Karin Pleijel.

Allt som direkt har med utveckling av undervisningen att göra ska göras av lärare. Men andra yrkeskategorier skulle kunna sköta till exempel närvarorapportering och konflikthantering, medan beställning av material och sammanställning av frånvaro är exempel på rent administrativa uppgifter som andra yrkeskategorier kan utföra. Det finns också exempel på nationella åtgärder som syftar till att minska lärares administration, som att digitalisera de nationella proven.

– Med detta hoppas vi att läraryrket blir både roligare och mer attraktivt, vi behöver många som väljer att utbilda sig till lärare, säger Karin Pleijel.

Alliansen röstade dock igenom ett tillägg tillsammans med SD, där de vill att rektorernas arbetsmiljö ska kartläggas.

– Rektorernas arbetsmiljö är oerhört viktigt. De måste få mer tid till det pedagogiska ledarskapet och ägna mindre tid åt administrationen, säger Karin Pleijel.

Hon anser ändå att alliansens agerande är märkligt.

– I ett ärende om att minska administrationen föreslår nu alliansen istället en ökning av administrationen. Den här kartläggningen är redan gjord. Det är kontraproduktivt. Nu får rektorerna bara mer jobb, helt i onödan, säger Karin Pleijel.

Relaterade nyheter

Örebro län, 18 juli 2024

Replik: Varför väljer regeringen bort förskolan?

Örebro län, 15 juli 2024

NA: Partierna splittrade om tjetjenska flyktingar

Skåne, 27 juni 2024

Debattartikel: Sänk Skånetrafikens biljettpriser

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter