“Sluta skjut” i Göteborg för ökad trygghet

Minska skjutningar med den framgångsrika amerikanska modellen som Malmö använt i flera år. Det föreslår Miljöpartiet tillsammans med V och FI. Myndigheter ska samarbeta för att tillsammans avskräcka olika kriminella grupperingar från att vara den som trappar upp våldet.

-Vi måste agera kraftfullt mot gängkriminaliteten, skjutningar och sprängningar. Alla människor i Göteborg kunna leva tryggt och utan oro för våld, var man än bor. Det krävs nya metoder och “Sluta skjut”-modellen är en som visat sig fungera väl, där myndigheterna tillsammans hela tiden är på de kriminella. Det säger Karin Pleijel kommunalråd för Miljöpartiet i Göteborg.

“Sluta skjut” bygger på att myndigheter och andra aktörer har gemensamma fokuserade insatser riktade mot de allra våldsammaste individerna. En viktig del är också att stärka vägar ut ur kriminalitet. Målet är ökad trygghet i samhället, färre skjutningar, minskat utredningsbehov hos polisen och minskat behov av sjukvårdens resurser.

-Ingen vill att grov våldsbrottslighet och skjutningar ska förekomma. Inte ens de män som skjuter vill att det grova våldet ska fortsätta, eftersom de själva och deras anhöriga riskerar att bli offer i en hotfull och våldsam hypermaskulin kriminell miljö, säger Stina Svensson, gruppledare Fi.

”Sluta skjut” i Malmö är ett samarbete mellan polisen, kriminalvården och kommunen. Strategin bygger på en beprövad amerikansk modell, GVI, gruppvåldsintervention, med
goda resultat i våldsutsatta städer i USA. I Malmö har metoden lett till en stor ökning av personer som vill hoppa av kriminaliteten.
- Målet med modellen är att våldet ska minska och den upplevda tryggheten öka. I det arbetet är även kommunens avhopparverksamhet en viktig del och måste stärkas, säger Jenny Broman (V) kommunalråd.

FAKTA:
I USA där arbetet med metoden  pågått längre har man bland annat sett 63% färre mord bland ungdomar i Boston, 32% minskning av mord bland gruppmedlemmar i New Orleans, 42% färre dödliga skjutningar i Stockton och 41% sänkning av gruppinvolverade mord i Cincinnati.

En viktig del i metoden “Sluta skjut” är så kallade Call-ins, där kriminella inom frivården kallas jn på möten med myndigheter och ställs inför möjligheten att hoppa av, men också får veta vad som kommer att hända om våldet inte slutar.  Dessa kan ske med en hel kriminell grupp eller enskilda nyckelindivider.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: