Starkt‌ ‌förtroende‌ ‌för‌ ‌Karin‌ ‌Pleijel‌ ‌i‌ ‌Miljöpartiets‌ ‌provval‌ ‌

Karin‌ ‌Pleijel‌ ‌fick‌ ‌stort‌ ‌stöd‌ ‌när‌ ‌Miljöpartiets‌ ‌medlemmar‌ ‌i‌ ‌Göteborg‌ ‌hade‌ ‌provval‌ ‌inför‌ ‌att‌ ‌ta‌ ‌fram‌ ‌Miljöpartiets‌ ‌valsedel‌ ‌till‌ ‌kommunfullmäktige‌ ‌i‌ ‌nästa‌ ‌års‌ ‌val.‌ ‌En‌ ‌överväldigande‌ ‌majoritet‌ ‌vill‌ ‌ha‌ ‌nuvarande‌ ‌kommunalrådet‌ ‌Karin‌ ‌Pleijel‌ ‌på‌ ‌en‌ ‌topposition.

Karin Pleijel

 

Resultatet‌ ‌från‌ ‌provvalet‌ ‌visar‌ ‌att‌ ‌över‌ ‌60‌ ‌procent‌ ‌av‌ ‌de‌ ‌röstande‌ ‌medlemmarna‌ ‌vill‌ ‌ha‌ ‌Karin‌ ‌Pleijel‌ ‌på‌ ‌förstaplatsen.‌ ‌

– Jag‌ ‌känner‌ ‌mig‌ ‌hedrad‌ ‌och‌ ‌glad‌ ‌över‌ ‌stödet‌ ‌och‌ ‌är‌ ‌super-taggad‌ ‌inför‌ ‌valrörelsen! Det ‌säger‌ ‌Karin‌ ‌Pleijel, kommunalråd för Miljöpartiet i Göteborg. ‌

Även‌ ‌andra‌ ‌miljöpartister‌ ‌som‌ ‌Bosse‌ ‌Parbring,‌ ‌Martin‌ ‌Nilsson,‌ ‌Abduallahi‌ ‌Mohammed‌ ‌och‌ ‌Helena‌ ‌Norin‌ ‌som‌ ‌vi‌ ‌känner‌ ‌igen‌ ‌från‌ ‌dagens‌ ‌kommunfullmäktige‌ ‌placerar‌ ‌sig‌ ‌högt‌ ‌på‌ ‌provvalslistan.‌ ‌ ‌

– Det‌ ‌är‌ ‌en‌ ‌mix‌ ‌av‌ ‌erfarna‌ ‌politiker‌ ‌och‌ ‌nya‌ ‌namn‌ ‌som‌ ‌deltagit‌ ‌i‌ ‌provvalet.‌ ‌Det‌ ‌är‌ ‌roligt‌ ‌att‌ ‌se‌ ‌att‌ ‌det‌ ‌finns‌ ‌många‌ ‌nya‌ ‌kandidater,‌ ‌säger‌ ‌Ulf‌ ‌Kamne,‌ ‌sammankallande‌ ‌i‌ ‌Miljöpartiet‌ ‌Göteborgs‌ ‌valberedning.‌ ‌ ‌

Nu‌ ‌börjar‌ ‌valberedningens‌ ‌arbete‌ ‌med‌ ‌att‌ ‌titta‌ ‌på‌ ‌kandidaternas‌ ‌kompetens,‌ ‌engagemang‌ ‌och‌ ‌ambitioner‌ ‌samt‌ ‌att‌ ‌säkerställa‌ ‌en‌ ‌representativ‌ ‌lista.‌ ‌Valet‌ ‌av‌ ‌vilka‌ ‌som‌ ‌till‌ ‌slut‌ ‌ska‌ ‌representera‌ ‌Miljöpartiet‌ ‌i‌ ‌kommunfullmäktigevalet‌ ‌i‌ ‌Göteborg‌ ‌sker‌ ‌efter‌ ‌årsskiftet.‌

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: