Starta med den nya typen av cykelgator i Göteborg

Göteborg borde få den nya typen av cykelgata. Miljöpartiet och Vänsterpartiet föreslår att trafikkontoret skyndsamt tar fram lämpliga cykelgator i Göteborg för att göra det attraktivare och säkrare att cykla.

De nya skyltarna för cykelgata. Miljöpartiet viss se över vilka gator i stan som kan bli cykelgata.

– För att få fler att cykla i Göteborg behöver vi nya lösningar som gör det enklare och säkrare att cykla. Ett sätt är att inrätta cykelgator i Göteborg och det ligger i linje med stadens trafikstrategi där cykel ska prioriteras. Det säger Karin Pleijel (MP), 2:e vice ordförande i trafiknämnden.

I ett förslag till trafiknämnden föreslår MP och V att det utreds var cykelgator skulle göra störst nytta och att det därefter omgående startar cykelgator. Under pågående coronapandemi är detta ett ytterligare sätt att få fler att cykla och därmed avlasta kollektivtrafiken.

– Ett exempel som skulle avlasta den svåra cykelpassagen genom Brunnsparken och kollektivtrafikkörfälten där är att skapa en cykelgata för sträckan Drottningtorget till Stenpiren via till exempel Slussbron - Stora Nygatan - Drottninggatan - Västra Hamngatan - Norra hamngatan. Det säger Gertrud Ingelman (V), ledamot i trafiknämnden

Cykelns andel av resandet i Göteborg behöver öka för att vi ska nå målen i stadens trafikstrategi. Vinsterna om fler cyklar är mycket stora. För individen innebär det mer motion och förbättrad hälsa och en ökad frihet att kunna våga välja cykel och cykla tryggt. För samhället och alla göteborgare är vinsten stor med minskat buller, minskade luftföroreningar och en lägre klimatpåverkan, samt att cykeln som transportsätt är en samhällsekonomisk vinst.

Fakta:
Från 1 december i år kan kommuner inrätta cykelgator där motordrivna fordon ska anpassa hastigheten till cykeltrafiken. Maxhastigheten ska vara 30 kilometer i timmen. Cykelgator lämpar sig exempelvis för täta stadsmiljöer där en cykelbana inte får plats.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: