Stora skillnader mellan utbildad personal i stadsdelarna

Lyssna

Det saknas betydligt fler utbildade förskollärare i Angered och Östra Göteborg jämfört med andra stadsdelar. - Det är allvarligt att det ser så olika ut i stadsdelarna, därför måste vi satsa på språkutvecklande arbetssätt för personalen och skapa mer attraktiva arbetsplatser för att locka utbildad personal att jobba där, säger Karin Pleijel (MP), skolkommunalråd.

I Östra Göteborg och Angereds stadsdelar hade mindre än hälften utbildade förskollärare och barnskötare under maj månad, 44 procent respektive 46 procent. Flest antal utbildade finns i Majorna och Centrum, 64 procent respektive 60 procent.

- Klyftan är stor. Vi vet att det är i särskilt utsatta områden som det är extra viktigt med utbildad personal. Tidiga insatser är det allra viktigaste för att barnen att klara sig i skolan, säger Karin Pleijel.

För att höja kompetensen på den personal som redan arbetar i de utsatta områdena föreslår Miljöpartiet att det språkutvecklande arbetssättet ska stärkas och spridas. Ett yrkande kommer läggas i den nystartade förskolenämnden.

- Det arbetssättet skulle gynna både barnen och personalen. Vi måste agera nu, annars riskerar vi att befästa de skillnader som finns i skolframgång mellan olika bostadsområden, säger Martin Nilsson (MP), ledamot och gruppledare i förskolenämnden.

Förskolan har en central roll för att barn ska få utveckla sitt språk, sitt tal och ordförråd.

- Det är särskilt angeläget för de barn som inte har svenska som första språk hemma. Alla barn ska ha lika goda chanser till en god språkutveckling, säger Martin Nilsson.

All personal i förskolan ska ha goda möjligheter att utvecklas i sitt yrke. Det förutsätter god tillgång till relevant fortbildning och en god arbetsmiljö. För att göra förskolorna till mer attraktiva arbetsplatser behöver de få mer kompetens utifrån stadens pågående arbete för ett hållbart arbetsliv.

Dessutom föreslår Miljöpartiet en fördubbling av potten för arbetstidsinnovationer i de socialt utsatta områdena.

- Det ska bli mer attraktivt att arbeta där. Vi såg vilken sökboom det blev till Siriusgatans förskola i Bergsjön när de införde sänkt arbetstid för att få tid med mer träning på arbetstid, säger Martin Nilsson.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: