Styr upp elsparkcyklarna i Göteborg

Lyssna

Trafikkontoret i Göteborg fick idag i uppdrag av politikerna att skyndsamt ta fram en överenskommelse med företagen som hyr ut elsparkcyklar. Cyklarna är populära och fossilfria, men behöver styras upp bättre för att få bort farlig parkering och framfart.

– Göteborgare ska inte behöva vara rädda för elsparkcyklarna när de är ute och går eller cyklar. Personer med funktionsnedsättning ska kunna ta sig fram säkert och inte riskera att skadas. Samtidigt vill vi gynna ny teknik och innovativa lösningar som skapar fossilfria transporter. Det säger Karin Pleijel (MP), 2e vice ordförande i trafiknämnden och kommunalråd i opposition som tagit initiativet i frågan.

Delningstjänsten att låna elsparkcyklar kan till exempel korta restiden den sista biten mellan kollektivtrafikens hållplats och resenärens slutmål. De kan avlasta kollektivtrafiken och ersätta vissa resor som idag sker med tyngre fordon med små lätta elfordon som minskar trängseln i staden.

Samtidigt måste alla kunna färdas riskfritt i Göteborg. Därför lade MP tillsammans med V och S i trafiknämnden ett förslag om att snabbt få en överenskommelse, som samtliga partier stöttade.

– En modern och hållbar stad behöver attraktiva, effektiva och fossilfria transportsätt. Delningstjänsterna kommer alltmer, och vi behöver tänka nytt kring teknik som kan skapa bra lösningar för göteborgarna och klimatet, samtidigt som elsparkcyklarnas livslängd också behöver öka, säger Karin Pleijel.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: