Swedavia borde jobba mer som Systembolaget

Lyssna

Forskningen är tydlig med att vi alla måste flyga mindre. Trots det arbetar statliga bolaget Swedavia inte för att minska flygandet. - Det är omodernt att förvärra klimathotet. Det går att vända utvecklingen. Swedavia borde jobba mer som Systembolaget, säger Ulf Kamne (MP), miljökommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen.

Swedavia äger och driver tio flygplatser i Sverige och är en central aktör för flygandet. Miljöexperten Anders Roth på Svenska Miljöinstitutet IVL har i en rapport föreslagit att ändra Swedavias ägardirektiv till att sträva efter minskat flygande, ungefär som Systembolaget, som vet att det är skadligt med alkohol och arbetar för att minimera skadorna av alkoholkonsumtionen.

- Han har rätt. Ett statligt bolag ska inte bidra till att förvärra klimatförändringarna. Alla måste ta sitt ansvar att bromsa klimathotet, säger Ulf Kamne.

Klimatförändringarna leder till förvärrade översvämningar, kraftiga skyfall extrem torka och naturkatastrofer som leder till att människor tvingas på flykt från sina hem. Klimatflyktingarna har ökat med fem miljoner på bara två år. Förra året var antalet fördrivna internflyktingar på grund av naturkatastrofer 24 miljoner människor.

- Det är omänskligt att vi inte tar vårt ansvar, utan bara ser på när fler och fler människor tvingas fly från sina översvämmade bostadsområden som drabbas av sjukdomsepidemier som ofta följer i översvämningarnas spår, säger han.

Klimatförändringarna har även kommit att drabba Sverige och Europa och kommer att bli värre och riskerar skador för mångmiljonbelopp i våra samhällen.

Swedavias verksamhet borde därför hänga ihop bättre med statens beslut att leva upp till klimatavtalet från Paris som satt ett mål om nettonoll i utsläpp till 2045, anser IVL och Ulf Kamne håller med.

- För att minska flygets klimatpåverkan behövs en rad åtgärder där flygskatt och övergång till biobränslen är en del. För att det ska bli någon verkstad behöver Swedavia ta sin del av ansvaret och agera långsiktigt, säger Ulf Kamne.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: