Två stadsdelar köper in mer än 50 procent eko-mat

Lyssna

Två stadsdelar köper in mer än 50 procent ekologisk mat till skolor och äldreomsorg, Majorna-Linné och Västra Hisingen. Det är mer än någonsin tidigare.

Att elever och äldre får möjlighet att äta en stor del ekologisk mat gör att de slipper få i sig den mängd bekämpningsmedel som finns i annan mat. Stickprovskontroller gjorda av Livsmedelsverket visar att spår av bekämpningsmedel hittas i drygt hälften av alla provtagna livsmedel i Sverige och 3-4 procent låg över gränsvärdet. Dessutom har det visat sig att ekologisk frukt och grönsaker innehåller mer antioxidanter.

- Det smakar dessutom godare med eko-mat tycker jag och är bättre för miljön. Ekologiskt lantbruk har enligt studier från olika håll i världen visats ge en större biologisk mångfald, säger Ulf Kamne (MP), miljökommunalråd.

2015 satte kommunstyrelsen upp målet att 40 procent av alla matinköp ska vara ekologiska senast 2019. Det överträffades redan 2016, därför höjdes målet till 50 procent.

- Vi trodde aldrig att vi skulle nå målen så snabbt och vi har fortsatt hålla en hög nivå. Det är väldigt roligt, säger Ulf Kamne.

Nu har alltså stadsdelarna i genomsnitt nått målet. Några ligger högre, andra lägre än 40 procent. Örgryte-Härlanda, Lundby, Norra Hisingen och Askim-Frölunda-Högsbo har inte nått upp till 40 procent. Inköpen av ekologisk mat i hela Göteborgs stad minskade marginellt 2017 jämfört med 2016, så de flesta stadsdelar får ligga i för att nå det målet.

- Jag har stor förhoppning om att vi snart är där, säger Ulf Kamne.

Dessutom håller sig inköpen av ekologiskt kött på en stabil nivå. Från att ha legat runt 30 procent för några år sedan har inköpen de senaste åren legat runt 70 procent.

- För kött är målet tydligt. Allt kött ska som staden köper in ska vara ekologiskt. Men det tar tid att ställa om helt, särskilt inom äldreomsorgen, säger han.

Kravet på att köttinköpen ska vara ekologiska har gjort att det kostat mer, vilket lett till att köttinköpen minskat generellt, vilket i sin tur har lett till att allt mer vegetarisk mat börjat lagas i staden.

- Mindre inköp av kött är ett av det viktigaste vi kan göra för klimatet. Kött är en av de största klimatbovarna, säger Ulf Kamne.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: