Näringsliv

Ett gott näringsliv är avgörande för att skapa ett hållbart Göteborg, politiken kan bidra i hög grad med att stärka förutsättningarna för detta.

Miljöpartiet vill

  • Stärka och utveckla det småskaliga näringslivet och gynna den sociala ekonomin och utveckla stadens klimatsamverkan med näringslivet.
  • Förbättra möjligheterna för samverkan mellan innovationskluster såsom högskola och företag och stärka den cirkulära ekonomin.
  • Införa företagscentraler för att hjälpa personer att starta nya företag, med fokus på kvinnor, unga och personer med invandrarbakgrund.
  • Samverka med näringslivet för intregrerad SFI-utbildning och utveckla fler hållbara maritima näringar.

Om alla levde som i Sverige skulle vi behöva resurserna från fyra planeter. En omställning till en cirkulär ekonomi med kretsloppstänkande är därför nödvändig. Det är ingenting kommunen kan göra i egen regi, utan det behöver göras i samklang med näringslivet. Staden ska jobba genom att fortsätta stärka de tekniska samarbeten (Lindholmen science park exempelvis) som bidrar till en bättre utveckling. Genom att ställa krav och våga tänka nytt tillsammans med näringslivet så bidrar kommunen till teknisk utveckling och mer avancerade arbeten. Exempel på detta är att ställa höga miljömässiga- och etiska krav i upphandlingar och ha vissa spjutprojekt såsom en fossilfri förskola. Vi kan även samverka när det gäller stadsutveckling och hitta lösningar där miljömässigt kloka trafiklösningar går i samklang med näringslivets tekniska kompetens.

De kanske mest avgörande aspekterna för ett väl fungerande näringsliv är en välfungerande infrastruktur och en god omsorg. Miljöpartiet driver på för en teknisk utveckling som leder till en modern infrastruktur. Västlänken, gång- och cykelbroar över älven, stark och prisvärd kollektivtrafik och bra underhåll är alla nycklar för en sådan. En god omsorg innebär att förskola och skola ska prioriteras hårt. Det är avgörande för att göteborg ska fungera och morgondagens medborgare ska kunna växa. En god äldreomsorg är även det en förutsättning för att en ska känna sig trygg i att ha sin släkt i den stad en arbetar.

Vi är övertygade att det finns många förbättringar som går att göra inom stadsbyggnadsområdet för att staden ska stå starkare framöver. Delar av näringslivet kritiserar den struktur som gör att enskilda riskerar få ett besked av ena delen av kommunen och ett annat beslut av en annan. En förändrad struktur av stadens byggande måste därför till och vi föreslår att delar av den slås ihop för att bidra till detta. Vi föreslår även fri tillgång till Göteborgs kartmaterial och förstärkningar på bostadsplanerandet för att skapa enklare vägar för de som vill bygga. Staden måste bli bättre på bemötande av näringslivet och enskilda. Det är särskilt viktigt inom stadsbyggnadsområdet och vi behöver arbeta mer tillsammans än mot varandra.

Det finns mycket gott i den verksamhet som brukar gå under benämningen "sociala ekonomin". Staden ska inte se dessa som konkurrenter, utan som goda krafter som den kan arbeta tillsammans med mot gemensamma mål. Vi har idag gett förstärkningar via stadens näringslivsbolag för fortsatt utveckla av detta. Småföretag är särskilt prioriterade att stärka i arbetet med att utveckla staden.

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: