Vuxenutbildning

Vuxenutbildning är en själlvklar del i att ge alla människor möjlighet till att fortsätta utvecklas under hela livet. Vuxenutbildningen bidrar till att utjämna livschanser och att förstärka möljligheterna till integration.

Miljöpartiet vill aktivt tillvarata nyanländas kompetens genom förbättrade möjligheter att varva arbete med utbildning. Vi vill stärka stadens arbete med kompetensutveckling för anställda med hjälp av kompletterande fortbildningsinsatser. Vi vill att Göteborg ska pröva att skapa anställningar som riktar sig till personer som står långt från arbetsmarknaden och får försörjningsstöd eller etableringsersättning. Anställningarna ska möjliggöra för arbetstagarna att bidra till det gemensamma även för dem vars förutsättningar inte är sådana att de haft möjlighet att konkurrera om det ordinarie arbetsutbudet. Anställningarna ska kombineras med vuxenutbildning utifrån individens och arbetsmarknadens behov.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: