Hur akut riskerar bristen på cement att bli? – Gör din egen bedömning

Hur akut riskerar bristen på cement att bli? – Gör din egen bedömning

Påstående: En akut cementbrist är allvarlig för svensk byggindustri och samhällsutveckling och skapar stor arbetslöshet. Miljöpartiet håller självklart fullständigt med om detta! Akut är alltid akut!

Vad vi gör är att med sakargument undersöka sannolikheten för att detta ska inträffa. Vårt resonemang bygger följande argument.
 

1. Det finns ingen svensk cementtillverkare, vi är beroende av utländska leverantörer.

2. Vid Cementa i Slite tillverkas certifierad cement som levereras till Sverige och andra länder.

3. Heidelbergcement group där Cementa ingår, har många andra, större och modernare anläggningar i Europa där certifierad cement tillverkas.

4. Har svensk byggindustri leveransavtal med Heidelbergkoncernen, så är det koncernens ansvar att internt leva upp till dessa. Annars måste byggindustrin hitta andra leverantörer.

5. I Europa finns cementtillverkare med brett utbud av certifierad cement, till exempel Lafarge Holcim eller med nyare anläggningar som till exempel Schwenk i Lettland.

6. Den europeiska cementindustrin har de senaste åren inte gått för högvarv. Se fjärranalysföretaget Kayrros. Detta är ett centralt argument!

7. Om Heidelbergkoncernen inte håller sina leveransavtal blir det tufft för svensk byggindustri att omedelbart säkra tillgången på cement. Skövdefabriken finns dock kvar och betongföretagen har depåer (Se exempelvis FIinja). Sedan levererar redan Schwenk till fem svenska hamnar.

8. Svensk byggindustri är stark, kompetent och välrenommerad och kommer sprida sina risker och hitta säkra leverantörer. Marknadskrafterna ser till att tillgång och efterfrågan möter varandra.

9. Detta blir troligtvis dyrare och med något längre transportvägar. Om det automatiskt blir högre miljöbelastning är mycket komplext att reda ut så där uttalar vi oss inte.

Med detta överlåter vi åt läsarna att granska våra argument och själva göra en bedömning av hur det kommer se ut i Sverige och på Gotland om låt säga ett år eller två: Har vi massarbetslöshet, stagnerad samhällsutveckling och akut cementbrist eller har europeiska cementtillverkare och svensk byggindustri träffat avtal om säkra leveranser?

Relaterade nyheter

Skåne, 27 juni 2024

Debattartikel: Sänk Skånetrafikens biljettpriser

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Skåne, 14 juni 2024

Miljöpartiet vill sänka biljettpriserna hos Skånetrafiken

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter