Gröna Studenter

Sveriges gröna partipolitiska studentförbund

Vi är Miljöpartiets studentförbund, en unik plattform för studenter som driver grön politik. Med det bidrar vi med det gröna studentperspektivet i partipolitiken – både för att förbättra studenters levnadsvillkor och göra samhället mer hållbart.

Bli medlem

Gå med och visa ditt stöd för vårt arbete eller engagera dig i vår rörelse. Du är varmt välkommen till oss i Gröna Studenter oavsett om du studerar eller inte.

Medlemskapet är gratis och gäller per kalenderår. Är du under 35 år ingår även medlemskapet i Miljöpartiet. Är du 35 år och äldre blir du stödmedlem.

Bli medlem i Gröna Studenter

Besök Gröna Studenter

Vi samlar och stärker studenter som vill förbättra samhället med evidensbaserad politik baserad på grön ideologi. Samtidigt som vi lyfter Miljöpartiets politik driver vi vår egen politik. Hos oss får studenter möjligheter att både ta plats i och påverka.

Besök Gröna Studenter