Utveckling i hela kommunen

Vi vill se en grön utveckling i hela kommunen, det innebär bland annat att vi vill stoppa centraliseringen av kommunal service.

Miljöpartiet vill

  • att ingen mer centralisering av kommunal service sker.
  • att kommunen stödjer företagande och ideella krafter i hela kommunen.
  • att vatten och sevärda miljöer tillgängliggörs genom bryggor, stigar och bra information.
  • att de gamla industriområdena vid vattnet i Grums, Slottsbron och Segmon omvandlas till attraktiva miljöer med bryggor, kaféer, parker med mera.

Grums kan bli en än mer blomstrande kommun, men då behöver vi se till behoven hos hela kommunen och inte bara till tätorten.

Därtill måste vi stödja företagande och ideella krafter i hela kommunen, så att näringsliv och föreningsliv utveclas och berikar kommunen. De gamla industriområdena vid vattnet i Grums, Segmon och Slottsbron kan utvecklas till att rymma flera attraktiva miljer, med en mångfald av aktiviteter.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: