Miljöpartiet Grums står stabilt inför framtiden

Miljöpartiet Grums står stabilt inför framtiden

Miljöpartiet Grums är en stabil och välskött förening med representation i såväl Kommunfullmäktige som Kommunstyrelsen. I söndags genomförde de sitt årsmöte vid orienteringsklubben OK Älgens lokaler i Grums tätort.


– Vi har ett bra verksamhetsår bakom oss, och lyckades under föregående år bland annat få gehör för en motion som ledde till inrättandet av en tillfällig fullmäktigeberedning för kollektivtrafik, berättar lokalföreningens språkrör Jesper Johansson.

Under årsmötet valdes Jesper Johansson till språkrör och Anna-Karin Tollin till sammankallande, tillika ledamöter i styrelsen. Utöver dem valdes även Anne-Sophie Elwin, Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein, Monica Nordenström och Matti Nordenström till ledamöter för MP Grums 2016.

– Det är en bra laguppställning, vi har goda förutsättningar att bedriva grön verksamhet, samtidigt välkomnar vi givetvis fler medlemmar, fortsätter Jesper Johansson.

Framöver ser Miljöpartiet Grums fram emot en utveckling av den uppskattade båtbusstrafiken, vilket sommaren 2016 även planeras inkludera sträckan Karlstad – Grums.

– Det skulle i så fall knyta ihop orterna runt Vänern ytterligare och skapa en lustfylld kollektivtrafik som löper ända till Borgvik. Detta är säkerligen intressant för såväl värmlänningar som turister, avslutar Jesper Johansson.

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter