Goda kommunikationer

Vi vill se bättre resmöjligheter för buss och tåg, och en utbyggnad av bredband med fiber i hela kommunen.

Miljöpartiet vill

  • att det byggs fiber i hela kommunen.
  • att det skapas nya tågstopp i Slottsbron och Segmon.
  • vi vill se fler gång- och cykelvägar, bland annat till Vålberg och till Åshammar/Malsjö.
  • att det skapas bryggor, farleder och bättre service för båt och kanot, och båtbusstrafik sommartid.

Vi vill se nya tågstopp och en breddning av den regionala bussbåtstrafiken sommartid. En röst på Miljöpartiet Grums i Kommunfullmäktige är en röst på en kommun med goda kommunikationer.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: