Valberedningen Miljöpartiet Dalarna

Elisabeth Åsenius

Samhällsplanerare

Ingmarie Nilsson

Ordf. MP Älvdalen

Mikael Morin

Ordförande Miljöpartiet Borlänge