Elisabeth Åsenius

Samhällsplanerare

Samhällsplanerare

Kort info om mig: Jag är född och uppvuxen i Falun. Sedan jag blev medveten om miljö- och klimathoten i gymnasieåldern har jag engagerat mig i omställningsfrågor och utbildat mig för att kunna bidra i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Nu bor jag med min familj och jobbar som planhandläggare.

Mina tre hjärtefrågor:

1)     Minska utsläppen och stävja klimatförändringarna. Varje tiondels grad vi kan minska temperaturökningen spelar roll! Också viktigt att anpassa samhället till de klimatförändringarna som redan är ett faktum så att vi står bättre rustade för att möta extremväder.

2) En bra skola för alla! Likvärdigheten behöver öka. Alla barn ska få det stöd de behöver för att utvecklas. Marknadsskolan måste bort. Det är inte okej att ta ut vinst på barnens bekostnad. Varje skattekrona som satsas på välfärden ska stanna i välfärden. God undervisning och barnens bästa ska vara syftet för den som bedriver skola – inte att generera vinst!

3) Säkra skolvägar. Det är jätteviktigt att barn självständigt kan ta sig på ett tryggt och säkert sätt till sin skola. Alltför många blir skjutsade i bil vilket skapar trafikfarliga situationer vid skolorna. Barn behöver också röra på sig mer och att gå eller cykla till sin skola är ett bra tillfälle till daglig rörelse.

Min erfarenhet av kommunpolitik i Falun: Jag har varit aktiv i tre mandatperioden i kommunpolitiken i Falun. Mellan 2010–2014 satt jag i den dåvarande Trafik- och fritidsnämnden. Där fick jag bland annat igenom en översyn av de kommunala badplatserna och upprustning av dem. Mellan 2014–2018 satt jag i Kommunfullmäktige (KF), Barn- och utbildningsnämnden (BUN) och Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSN). Där drev jag bland annat på för ökade resurser till skola och barnomsorg, bättre möjligheter att gå och cykla, minska klimatutsläppen, värna den biologiska mångfalden, skapa offentliga platser för rekreation, sociala mötena och rörelse, bättre tillgänglighetsanpassning, underlätta second hand, återanvändning och återvinning m.m. Från omvalet 2019 har jag fortsatt i BUN och MSN och några konkreta frågor jag drivit är att cykelplanen ska genomföras, att skapa säkra skolvägar, att satsa på isbanor och lekplatser, hållbara lokaler för skola och barnomsorg, lagom stora klasser och barngrupper, införa fria mellanmål i skolan, höja låginkomstskyddet och värna odlingsmöjligheter.

Aktuella frågor för Elisabeth Åsenius

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Aktuella frågor i region och kommun

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.