Äldreomsorg

Vi vill att människor ska kunna åldras med värdighet och vill värna om de anställda inom äldreomsorgen.

Miljöpartiet vill

  • Att personalen ska ha goda arbetsvillkor och ges ett större inflytande över hur arbetet organiseras
  • Öka bemanningen i äldreomsorgen
  • Avskaffa delade turer inom äldreomsorgen

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: