Bygga och bo

Vid ny- och ombyggnation ska energisnåla, klimatsmarta och hållbara alternativ användas. Vid nybyggnation vill vi i större utsträckning bygga i trä istället för betong.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: