Grönområden

Vi vill skydda djur och natur och vill bevara och stärka den biologiska mångfalden. Vi vill också skapa fler grönområden i kommunen såsom gröna lekplatser för barn.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: