Vänort i Ukraina

Vi vill utöka kommunens internationella arbete genom att etablera en vänort i Ukraina.

Idag har Hallsbergs kommun två vänorter i Europa, en i Tyskland (Gifhorn) och en i Bosninen och Hercegovina (Jajce).

Genom att inneha vänortsrelationer med andra länder i Europa så kan vi som kommun vara en del av att skapa en ökad förståelse för olikheter mellan länder. Att utbyta erfarenheter om varandras historia och kulturer är ofta en viktig del i samarbetet mellan de olika vänorterna och relationen mellan orterna bidrar även till ökad förståelse för invånarnas synsätt på andra viktiga frågor så som demokratisk utveckling och utbildning.

Ryssland har under det här året inlett en invasion av Ukraina som sedan har utökats till ett fullskaligt krig. Många städer och orter i Ukraina har blivit hårt drabbade och kommer behöva hjälp med att bygga upp fungerande samhällen igen. Genom en vänortsetablering så kan vi underlätta för civilsamhället och andra samhällsaktörer som på något sätt vill hjälpa till med återuppbyggnaden. Hallsbergs kommun kan exempelvis bidra med hjälp och kunskap för att återuppbygga demokrati och utbildning, men vi kan också genom utbyte av erfarenheter utveckla vår egen kommun.

Vi yrkar på att: Utöka kommunens internationella arbete genom att etablera en vänort i Ukraina.

Andreas Tranderyd
Miljöpartiet de gröna

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter