Energieffektivisera

Energieffektivisera är smart, både ur miljö- och kostnadssynpunkt. Energi som inte behöver användas behöver heller inte produceras.

Miljöpartiet vill

  • Att fjärrvärme baseras på förnyelsebara bränslen och inte på avfall från utlandet
  • Se till att kommunala lokaler har minimala klimatutsläpp från byggnation, materialval och från användning samt att de inte innehåller giftiga kemikalier
  • Energieffektivisera minst en av kommunens fastigheter per år. Vid renovering ska energieffektiva lösningar väljas
  • Premiera bygglovsansökningar för noll- eller plusenergihus och för hus där den sökande har eller kommer att installera solceller

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: