Lärande för livet

Skolan är lärande för livet. Vi vill utveckla skolan i Hallstahammar genom tidiga insatser, bättre villkor för lärarna och mer jämlikhet. Vi vill se till att det finns bra lokaler och plats i förskolan.

Miljöpartiet vill

  • Utveckla arbetet för bättre psykisk hälsa, speciellt för barn och unga
  • Arbeta även fortsättningsvis med satsningar på förbättrad måluppfyllelse i skolan och godkända betyg i samtliga ämnen för alla elever
  • Öka andelen husvikarier på förskolorna
  • Skapa ännu bättre förutsättningar för rektorerna så att de kan fokusera på att vara ledare för skolorna. Utveckla det coachande arbetssättet mellan rektorer och lärare

Den viktigaste kraften för en skola med hög kvalité är lärarna. Vi vill därför låta lärare vara lärare. De ska kunna fokusera på att vara våra barns mentorer. Lärarna ska ha möjlighet till individuell kompetensutveckling på arbetstid och ordentligt stöd för tillämpning av nya arbetsmetoder. Arbetsmiljön i skolorna måste lyftas till en nivå där pedagogiken är i centrum och där det finns gott om personella resurser. Skolan ska vara för livet och inte endast för betygen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: