Vi människor bildar samhället tillsammans

Med rätt förutsättningar och trygghet kan varje människa skapa sig ett gott liv och ta eget ansvar.

Miljöpartiet vill

  • Generös mottagning av skyddsbehövande ska känneteckna Hallstahammar
  • Att kommunen ger stöd till föreningar som skapar mötesplatser och bryter fördomar eller bedriver annan typ av integrationsarbete t ex genom stöd från integrationssamordnare
  • Skapa inflyttarservice, d v s hjälp med etableringen för alla som flyttar till Hallstahammar
  • Vi ska sträva efter mångfald på kommunen som arbetsplats

Vi vill att varje människa ska vara fri att vara den man vill vara och kunna känna sig stolt över det. Vi människor har ett behov av att känna oss behövda och att ingå i en gemenskap i ett solidariskt och sammanhållet samhälle. Med rätt förutsättningar har varje människa en drivkraft och ett engagemang.  I oss själva och varandra finns enorma resurser, olikheter som berikar. Tillsammans kan vi ta tillvara på det.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: