Ekologisk och växtbaserad mat

Maten behöver komma från gårdar där framställningen av maten sker inom naturens egna lagar.

Miljöpartiet vill

  • Minst 70 % ekologisk mat till 2022
  • Servera växtbaserad mat som grund i skolor och förskolor. Kött och mejeriprodukter kan utgöra ett tillval. Sprida och informera om matens betydelse för hälsan och klimatet
  • Det kött och de mejeriprodukter som serveras ska komma från gårdar med god djurhållning

God och näringsriktig mat serveras idag inom kommunen. Men maten behöver också vara hållbart producerad där miljön inte tar skada och djur inte lider. Vi vill arbeta för att maten som serveras i kommunen är ekologiskt odlad utan bekämpningsmedel eller konstgödsel. Andelen växtbaserad mat ska öka och utgöra grunden, kött och mejeriprodukter kan vara ett tillval. Forskning visar att minskad konsumtion av kött och mejerivaror minskar risken för de välfärdssjukdomar många människor drabbas av och innebär samtidigt en mindre miljö- och klimatpåverkan. Det kött som serveras inom kommunen vill vi ska komma från gårdar med god djurhållning.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: