Arbete

Vi vill att fler ska få bidra med sina kunskaper och erfarenheter i arbetslivet och vi vill ge nya möjligheter att utvecklas under ett arbetsliv. I Halmstad ska det finnas bra möjligheter till en balans mellan arbetsliv och allt annat som är viktigt i livet. Det kan till exempel handla om att sänka arbetstiden för kommunanställda.

Miljöpartiet vill

  • utreda möjligheterna till arbetstidsförkortning och nya arbetstidsmodeller för kommunanställda
  • öka unga människors samt nyanländas möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden
  • satsa på fler lärlingsplatser
  • satsa på vuxenutbildning
  • satsa på gröna jobb som bidrar till ett ekologiskt hållbart samhälle
  • bidra till bättre förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: