Avfall och återvinning

Lyssna

Vi vill

  • förebygga uppkomsten av avfall och öka återanvändningen och återvinningen,
  • samla in organiskt hushållsavfall och avfall från livsmedelsindustrier och restauranger för biologisk behandling genom rötning till biogas,
  • undvika långväga transporter vid insamling av avfall för förbränning,
  • minska förbränningen av avfall till förmån för återvinning av material och rötning av organiskt avfall,
  • öka den rörliga andelen av renhållningstaxan.

 

  • Läs mer om vår lokala politik!

Om minskad klimatpåverkan och om ökad miljöhänsyn.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: