Avfall och återvinning

Det ska vara enkelt för Halmstads invånare att sortera sitt avfall så att allt i högsta möjliga mån kan återvinnas. Ansvaret vilar både på individen att göra och kommunen att underlätta och alltid välja det miljösmarta alternativet. Avfall ska alltid i första hand återvinnas i minsta möjliga mån förbrännas.

Miljöpartiet vill

  • minska mängden avfall och öka återanvändning och återvinning
  • stoppa importen av avfall
  • minska förbränningen av avfall till förmån för återvinning av material och rötning av organiskt avfall
  • öka den rörliga andelen av renhållningstaxan
  • göra det enkelt att återvinna

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: