Bygga och bo

Lyssna

Vi vill

  • blanda olika boende- och upplåtelseformer inom varje stadsdel och tätort,
  • minska boendesegregationen,
  • ha ett tydligt barnperspektiv i samhällsplaneringen,
  • utveckla Andersberg, Linehed, Nyhem och Vallås till mer attraktiva stadsdelar,
  • se till att kommunen och HFAB bygger med bästa möjliga energistandard,
  • börja ställa tydliga miljö-, energi- och grönytekrav i nya markanvisningsavtal,
  • skydda och utveckla kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: