Cykel

Genom att satsa på fler gång- och cykelvägar och en utbyggd kollektivtrafik kan bilanvändandet minskas, vilket skapar förutsättningar för en renare och mer levande stadsmiljö.

Miljöpartiet vill:

  • i snabbare takt bygga ut och förbättra cykelvägnätet
  • värna om trafiksäkerheten genom att tydligare skilja gående och cyklister, framför allt vid superstråken för cykel
  • bygga cykelvägar mellan de mindre tätorterna
  • bygga fler cykelparkeringar i innerstaden bygga väderskyddade och säkra cykelparkeringar vid knutpunkter för kollektivtrafiken och vid större kommunala arbetsplatser
  • verka för etablering av hyrcyklar

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: