Demokrati och dialog

Lyssna

Vi vill

  • utveckla former för olika typer av invånardeltagande,
  • i högre grad använda folkbiblioteken för att presentera aktuella politiska frågor,
  • öka andelen första- och andragångsväljare som röstar,
  • hitta former för att öka ungdomsinflytandet,
  • skapa goda villkor för föreningslivet.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: