Demokrati och mångfald

Miljöpartiets vision om framtidens Halmstad är ett rättvist samhälle där alla känner sig välkomna och respekterade. 5 prioriterade frågor för demokrati och mångfald.

Miljöpartiet vill:

  1. Utveckla former för olika typer av invånardialog
  2. Minska boendesegregationen
  3. Ha ett generöst flyktingmottagande och ett långsiktigt integrationsarbete
  4. Verka för att ensamkommande barn och unga får stanna kvar i kommunen tills asylprocessen är avslutad
  5. Ge berörd personal utbildning i HBTQ-frågor

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: