Bättre folkhälsa

Den psykiska ohälsan ska förebyggas och behandlas tidigt.

Miljöpartiet vill:

  • arbeta för en god, jämlik och jämställd folkhälsa
  • genomföra fler satsningar för att minska ohälsotalen
  • minska den psykiska ohälsan bland barn och unga
  • förebygga och minska risken för livsstilssjukdomar och socioekonomiskt relaterad ohälsa
  • ge alla kommunanställda rätt till friskvårdsbidrag
  • utveckla Stadsbondgården Olofstorps verksamhet

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: