Bättre folkhälsa

Lyssna

Vi vill

  • arbeta för en god, jämlik och jämställd folkhälsa,
  • minska den psykiska ohälsan bland barn och unga,
  • arbeta för att mobilbasstationer inte byggs intill förskolor, skolor och lekplatser,
  • förebygga och minska risken för livsstilssjukdomar och socioekonomiskt relaterad ohälsa särskilt bland barn och ungdomar.

 

Läs mer om vår lokala politik!

Om rekreation och motion.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: