Grönare förskola

Lyssna

Minska antal barn per grupp i förskolan, ambitionen är att så snart som möjligt nå ner till i genomsnitt 16 barn/grupp, varav högst 14 barn i småbarnsgrupperna och högst 20 barn i övriga grupper. Öka personaltätheten och satsa på fler förskollärare. Ge barn med behov av särskilt stöd den hjälp de behöver.

Vi vill

  • minska antal barn per grupp i förskolan, ambitionen är att så snart som möjligt nå ner till i genomsnitt 16 barn/grupp, varav högst 14 barn i småbarnsgrupperna och högst 20 barn i övriga grupper,
  • öka personaltätheten och satsa på fler förskollärare,
  • ge barn med behov av särskilt stöd den hjälp de behöver,
  • bedriva ett aktivt miljöarbete i förskolan, bland annat genom att stimulera fler förskolor att ansluta sig till Grön Flagg,
  • förbättra utemiljöerna, så att de fungerar för lek, samvaro, odling och pedagogisk verksamhet.

 

Läs mer om vår lokala politik!

Om bättre mat, om giftfri vardag och om grönare skola.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: