Grön samhällsplanering

Samhällsplaneringen genomsyras av en helhetssyn där människor och miljö sätts i fokus. 5 prioriterade frågor för en grönare samhällsplanering.

För en grönare samhällsplanering vill Miljöpartiet:

  1. Ha ett tydligt barnperspektiv i samhällsplaneringen
  2. Blanda olika boende- och upplåtelseformer inom varje stadsdel och i tätorterna på landsbygden
  3. Säkra tillgången på gröna närmiljöer vid förtätning
  4. Skydda och utveckla kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer
  5. Stoppa utbyggnaden av externa och halvexterna köpcentra

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: