Hållbar miljö

Det miljöbättre valet ska bli enklare, billigare och roligare än det som är sämre för miljön. 8 prioriterade frågor för en hållbar miljö.

För en hållbar miljö vill Miljöpartiet:

  1. Inrätta en hållbarhetsberedning i kommunen, med uppgift att implementera de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030
  2. Ha tydliga och långtgående miljökrav vid all kommunal upphandling
  3. Minska mängden hälsofarliga kemikalier i barn och ungas vardag
  4. Göra det enkelt att återvinna
  5. Skydda vattentäkterna
  6. Skydda och bevara den värdefulla åkermarken
  7. Förbättra skötseln av grönområden, våtmarker, kommunala reservat och skogar så att den biologiska mångfalden ökar
  8. Satsa på gröna jobb som bidrar till att bevara eller återställa miljön

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: