Hela kommunen

Lyssna

Vi vill

  • skydda den värdefulla åkermarken,
  • skydda vattentäkterna,
  • stoppa utbyggnaden av externa och halvexterna köpcentra,
  • blanda olika boende- och upplåtelseformer inom varje stadsdel och tätort,
  • behålla skolorna i kommunens serviceorter.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: